RÄTT GOLV PÅ RÄTT PLATS - RÄTT LAGT TILL RÄTT PRIS

Komfortgolv

Weber komfortgolv ett revolutionerande ljud- och värmegolv. Komfortgolv är ett nytt koncept för vattenburen golvvärme som ger unika värme- och stegljudsreducerande egenskaper. Tack vare spårfrästa EPS-skivor med yta av aluminiumplåt ger systemet en jämn och stabil värmefördelning. Då den fiberförstärkta avjämningsmassan görs till en tunn skiva sker övergången av värmen momentant vilket ger en behaglig inomhustemperatur i svåra förhållanden samt avseende lägre energikostnader.

Reagerar snabbt på temperaturvariationer - ökad komfort och energibesparande

  • Mycket jämn inomhustemperatur oavsett snabba växlingar i utomhustemperaturen.
  • Golvet överför värme till varje rum när det behövs – inte efter flera timmar.
  • Vattenburen uppvärmning möjliggör användning av alternativa uppvärmningsformer; fjärrvärme, olja, trä, bergvärme, el osv.

 

Webbproduktion: Ahltorpmedia