RÄTT GOLV PÅ RÄTT PLATS - RÄTT LAGT TILL RÄTT PRIS

Ljudgolv

För att klara de allt vanligare förkommande höga ljudkraven för bostäder och kontor kan man utföra så kallade ljudgolv. En optimal lösning som fungerar ljudmässigt är en konstruktion med 40 mm ljudgolv bestående av en ”fjäder”, vanligtvis 10 mm Stepisol, som läggs på underlaget och viks upp mot väggar och genomföringar. Över detta spacklas 30 mm armerad avjämning. Denna lösning används ofta för att klara ljudklass B, ljudklassen uppnås även på prefabstommar.

 

Webbproduktion: Ahltorpmedia