RÄTT GOLV PÅ RÄTT PLATS - RÄTT LAGT TILL RÄTT PRIS

Våra tjänster


Nedan är en översikt av de lösningar och tjänster vi erbjuder. Notera att dessa kan modifieras efter era behov och önskemål. Du kan även finna inspiration i våra bilder där det finns exempel på andra användningsområden än de vanligaste som nämns här nedan.

Dammbindning & impregnering:
Behandling för att minska dammbildning.

Försegling (<0,3 mm)
Försegling förhindrar dammbildning och förbättrar de kemiska och mekaniska egenskaperna i golvet.
Försegling tätar också porer vilket gör att golvet blir lätt att hålla rent och snyggt.

Tunnskiktsbeläggning (0,3-1,0 mm):
Tunnskiktsbeläggning ger ett filmbildande ytskikt vilket förlänger golvets hållbarhet. Förbättrar kemiska, mekaniska och fysiska egenskaper. Golven kan göras släta eller halkskyddade.

Beläggning av plastmassa (>1,0 mm):
Plastmassa förbättrar avsevärt kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper. Golvet får en tät och porfri yta. Plastmassan fyller också mindre ojämnheter. Plastmassan följer underlaget. Man kan också välja att lägga in pigmenterad infärgad kvartssand.

Beläggning med speciella krav:
Kemresistenta
Våra kemresistenta golv klarar tung kemisk belastning från ett flertal aggressiva kemikalier.
Vi anpassar våra lösningar utifrån vilka kemikalier golvet skall tåla med hänsyn till koncentrationer och blandningar, samt vilka temperaturer kemikalierna har.
Golven kan göras släta eller halkskyddade.

Flexibla
Flexibla golv läggs på underlag där rörelse uppstår exempelvis över plåtar, underlag av trä, asfaltsunderlag etc. Vanligtvis används plast av polyuretan. Dessa golv kan även läggas i inomhusmiljöer för ökad komfort och minskat stegljud.

Elavledande
Statisk elektricitet är ett problem för många industrier särskilt i elektronik- och sprängämnesbranschen. En del av lösningen är att lägga ett elavledande golv som förhindrar elektrisk uppladdning.
Dessa golv innehåller tre olika skikt som isolerar, avleder respektive jordar.
Elavledande golv är luktfria och har som ett plus även god kemikalieresistens.

Värmebeständiga
I miljöer med hetvattenutsläpp alternativt heta kemikalieutsläpp läggs med fördel värmebeständiga golv. Vanligtvis läggs de med polyuretan eller vinylester.

Precisionsgolv
Våra precisionsgolv läggs med en egenutvecklad metod som klarar toleranskrav på plus/minus 0,2 millimeter oavsett mätlängd.
Denna typ av golv rekommenderas för robotplatser, monterings- och installationsplatser.
Exempel: Monteringsplats, ABB Ludvika

Beläggning av plastbruk:
Högfyllda massor för avjämning.

Väggar:
Vi belägger väggar dekorativt, enfärgade, flingfärgade eller enligt önskemål. Vi använder material som tål höga mekaniska och kemiska belastningar.

 

Webbproduktion: Ahltorpmedia