Injektering

Injektering


Att åtgärda vattenläckage genom betongkonstruktioner kan ge upphov till omfattande kostnader.

Injektering är ett kostnadseffektivt och smidigt sätt som med fördel används för att täta sprickor och läckage i betongkonstruktioner. Via inborrade nipplar trycks tätningsmedlet polyuretan alternativt epoxi in i sprickor och läckor. Den stora fördelen är att sprickor kan tätas från insidan av t.ex. källarväggar. Normalt måste man gräva upp på utsidan och täta med konventionella membran, ett mer omfattande och kostsamt arbete. Injekteringsmetoden används även med fördel för att limma konstruktioner i byggnader, vägar, broar samt ”bommade” övergolv.