Golvavjämning

Konventionell golvavjämning

Golvavjämning används i huvudsak som underlag före matt- och parkettläggning. Fördelar jämfört med användning av konventionella underlag av betong (slipsats) är bland annat:

– Ytan behöver inte finspacklas innan mattläggning.
– Ger släta och plana golv.
– Snabb och säker installation.
– Snabb uttorkning.
– Låg alkalitet – friska hus.
– Spricker ej.
– ”Bomar” ej. 

Ljudgolv

För att klara de allt vanligare förkommande höga ljudkraven för bostäder och kontor kan man utföra så kallade ljudgolv. En optimal lösning som fungerar ljudmässigt är en konstruktion med 40 mm ljudgolv bestående av en ”fjäder”, vanligtvis 10 mm Stepisol, som läggs på underlaget och viks upp mot väggar och genomföringar. Över detta spacklas 30 mm armerad avjämning. Denna lösning används ofta för att klara ljudklass B, ljudklassen uppnås även på prefabstommar.

Komfortgolv

Weber komfortgolv ett revolutionerande ljud- och värmegolv. Komfortgolv är ett nytt koncept för vattenburen golvvärme som ger unika värme- och stegljudsreducerande egenskaper. Tack vare spårfrästa EPS-skivor med yta av aluminiumplåt ger systemet en jämn och stabil värmefördelning. Då den fiberförstärkta avjämningsmassan görs till en tunn skiva sker övergången av värmen momentant vilket ger en behaglig inomhustemperatur i svåra förhållanden samt avseende lägre energikostnader.

​Reagerar snabbt på temperaturvariationer – ökad komfort och energibesparande.

​- Mycket jämn inomhustemperatur oavsett snabba växlingar i utomhustemperatur.

– Golvet överför värme till varje rum när det behövs – inte efter flera timmar.

– Vattenburen uppvärmning möjliggör användning av alternativa uppvärmningsformer; fjärrvärme, olja, trä, bergvärme, el osv.

Designgolv - golvavjämning

Designgolv är ett system där genomfärgad golvavjämning fungerar utan annan ytbeläggning, för ett estetiskt utseende.
Weber Designgolv finns i två varianter:

–  Floor Design Colour är genomfärgade avjämningsmassor som finns i tio kulörer.

–  Floor Design Grinded Stone har en specialballast med större och mörkare korn där avjämningsmassan slipas så att ballastkornen framträder i en terazzoliknande yta. Design Grinded Stone finns i fyra nyanser.

Industriavjämning

Industrigolv av avjämningsmassa är ett optimerat cementbunden för att klara höga belastningar.

Golvet installeras snabbt och blir mycket plant och jämt vilket är fördelaktigt vid trucktrafik och då framförallt på höglager. Golvet blir mycket slitstarkt mot rullande trafik och dammar ej.

Industriavjämningar delas in i tre kategorier. Avjämning avsedd för lätt industri, medeltung industri och tung industri.